Entreprenørforretning med fokus på teknisk isolering

11 september 2020
admin

Entreprenørforretning med fokus på teknisk isolering

Waco Isolering AS er en entreprenør- forretning som driver med teknisk isolering med fokus på industrien. De lager for eksempel teknisk isolering til skip og lokasjoner som ligger offshore. De ble stiftet i 1988 og har masse forskjellig erfaring med teknisk isolering og forskjellige teknikker og har gjort at de er en av de som er ledenede på markedet. De selger også materialer og har moderne utstyr til alle oppgavene de utfører.

De produserer alle mulige former for teknisk isolering, som eksosputer, kapsling av rør og tanker, skumming og isolering.

Ledende på markedet

Waco Isolering AS er ledende på markedet innenfor teknisk isolering og har hatt kunder i hele Norden, der de ofte byr inn på store prosjekter. Med dyktige fagfolk med høy kompetanse og erfaring, sikrer de kundene sine et produkt som er av høy kvalitet, men samtidig kan fås til en konkurransedyktig pris, sånn at man faktisk har råd til det. De fokuserer på at de skal være på topp med både høy produktmessig kvalitet og til konkurransedyktige priser. Det er viktig innenfor enhver bransje og ikke minst når det kommer til teknisk isolasjon som eksosputer.

Viktigheten av teknisk isolasjon

Teknisk isolasjon er en av de viktige elementene i produksjon, transport og oppbevaring av varer og råstoffer, men det er ikke noe man vet så mye om med mindre man selv er i bransjen. Det krever høy ekspertise å jobbe med, for det er så mye som kan gå galt hvis kvaliteten av teknisk isolasjon ikke er høy nok.

Det er et element som er avgjørende for kvaliteten av det som bruker den tekniske isolasjonen og feilmarginen kan ikke være særlig stor. Presisjon og kvalitet er helt nødvendig for at man skal få det utfallet man har behov for og teknisk isolasjon er faktisk helt uunnværlig. 

Flere nyheter