FDV – En viktig del av bedriftsdriften

14 desember 2023
Vilde Stokke

editorial

Innenfor drifting av en bedrift er det mange ulike begreper og forkortelser som brukes. En forkortelse som stadig dukker opp er FDV. Men hva betyr det egentlig og hvorfor er det så viktig? I denne artikkelen vil vi se nærmere på FDV og hvorfor det er en så viktig del av driftingen av en bedrift.

Hva betyr FDV?

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette er en forkortelse som brukes for å beskrive de ulike oppgavene som må utføres i forbindelse med bygg, eiendom og infrastruktur. FDV omfatter alt fra administrative oppgaver som å skrive kontrakter og budsjettere, til praktiske oppgaver som å sørge for at bygg og anlegg er vedlikeholdt og fungerer optimalt.

Hvorfor er FDV viktig?

En god FDV-plan er avgjørende for at bedriften skal kunne optimalisere bruken av bygg, eiendom og infrastruktur på lang sikt. Ved å ha en plan for forvaltning, drift og vedlikehold kan man sikre at disse viktige ressursene forblir i god stand og fungerer optimalt i årene som kommer. Dette vil igjen redusere kostnader og øke verdien av eiendommer og infrastruktur på lang sikt. En annen viktig grunn til å ha en god FDV-plan er at det kan gi bedriften en økt sikkerhet. Dette skjer ved at man har oversikt over hva som må gjøres og når det må gjøres, hvilket igjen kan forebygge uhell og skader. Med en god FDV-plan kan man også unngå overraskelser i form av uventede reparasjoner eller utskiftninger.

FDV

Hvordan kan bedriften sørge for en god FDV-plan?

Det første steget for å sikre en god FDV-plan er å kartlegge behovene og mulighetene i bedriften. Dette innebærer å vurdere hvilke ressurser som er tilgjengelige, samt å finne ut hvilke oppgaver som bør prioriteres. Bedriften bør deretter utvikle en plan for hvordan man ønsker å forvalte, drifte og vedlikeholde sine bygg, eiendommer og infrastruktur. En god FDV-plan bør inneholde detaljerte beskrivelser av alle oppgavene som må utføres. Den bør også inneholde en oversikt over hvor ofte de ulike oppgavene skal utføres og hvilke ressurser som er nødvendige for å gjøre dette. Planen bør også inkludere en oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes dersom det oppstår problemer eller avvik i forhold til planen.

Flere nyheter